Nava Perets

FacebookGoogle+Twitter

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית

רוח במדבר

נאוה פרץ  בן שבת

פתגם השבוע:  "בסוף זה לא ישנה כמה נשימות נשמת.. אלא כמה רגעים עצרו לך את הנשימה" (שינג שיונג)

quill3, quill, feather, write, blog, edit
tree, tree, nature, green

גיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות:

 

התבגרות היא שלב ביניים בהתפתחותו של אדם בין הילדות לבגרות. תקופת מעבר זו נקראת "גיל ההתבגרות".

 

במהלך גיל הבגרות חלים על המתבגר מלבד תהליכים פיזיולוגיים גם שינויים קוגניטיביים,רגשיים וחברתיים המשפיעים אלה על אלה. אין הגדרה אחידה ומקובלת על הכול למשכה של ההתבגרות. עם זאת, רוב החוקרים מסכימים שהיא מתחילה בסביבות גיל 12, ומסתיימת בתחילת שנות העשרים.

 

גיל ההתבגרות, הוא אחד הגילאים הקשים ביותר שעובר אדם בהתפתחותו המוקדמת - הן בשל האתגרים הקשים שמציב גיל זה בפני המתבגר, והן בשל הקושי הנגרם לסביבתו.

הצורך הגובר בהשתייכות לקבוצה ובהכרה חברתית גורם למאמצים מוגברים בתחום החברתי, ולתחושות גוברות של קושי בפני כל סיבה - חיצונית, התנהגותית או פנימית .

 

גיל ההתבגרות מציב בפני הילד מספר שאלות ואתגרים לא פשוטים וכך גם את ההורים:

הקושי בהתמודדות עם האתגרים הרבים וטיבם הקיומי גורמים למתח רב, שהוא גורם סיכון משמעותי לפיתוח הפרעות חרדה ודיכאון מסוגים שונים, הפרעות אכילההתמכרות לחומרים כמו אלכוהול וסמים ועוד. 

ההתנהגות האופיינית למתבגרים, הסתרת המידע מן ההורים וההתנהגות המרדנית - עלולה להסתיר מן הסביבה את הסימפטומים, ובהיעדר טיפול אף להחמיר את המצב.


ייעוץ במתבגרים מכוון במיוחד לצרכיו הייחודיים של הגיל, ועשוי לסייע למתבגר להתמודד טוב יותר עם האתגרים הרבים והמצוקות המכבידות עליו. 

בנוסף, גורם חיצוני למערכת המשפחתית עשוי להקל על המתבגר את השיתוף במצוקותיו ואת גילוי הלב, שהופך להיות מורכב יותר עם התפתחות הקונפליקטים האופייניים לגיל בין התבגר לסביבתו.

ייעוץ לגיל ההתבגרות

הייעוץ למתבגר מתמקד בתסמינים רגשיים וסממני התנהגות אופייניים, שבייעוץ ותמיכה נחלשים או נעלמים לגמרי עם תום תקופת ההתבגרות.

  • חיפוש פעיל אחר זהות מינית.

  • תחושה חריפה שהוריו ומשפחתו של המתבגר אינם מבינים אותו ואינם קשובים לצרכיו.

  • נטייה למרד בסמכויות, בפרט סמכות ההורים ובתי הספר.

  • נטייה להפכפכות רגשית.

  • התנהגות לא שקולה ובפרט נטילת סיכונים לא מחושבים.

  • תחושת ריקנות.

  • תחושת ניכור.

  • חיפוש פעיל אחרי הגדרה עצמית ובידול הפרט מסביבתו.

  • צורך מוגבר בפרטיות, ואף התבודדות.

  • התחברות לקבוצות המסומנות חברתית כמרדניות.

לגיל ההתבגרות ישנם גם פנים חיוביים רבים. מתבגרים רבים מגלים עניין בפילוסופיה, וקוראים תיגר על מוסכמות, שחלק מהן אכן נראות ברטרוספקטיבה כשגויות.

סנסומוטורי:


תחושה: ראיה (אבחנה חזותית וסף הרגישות לגירויים חזותיים), שמיעה (אבחנה שמיעתית וסף הרגישות לגירויים שמיעתיים), טעם וריח (התנסות במאכלים בעלי טעם, ריח ומרקם שונה, מגע (הנאה / רתיעה ממגע אנושי ו/או ממגע עם חומרים שונים – לרבות חומרים מלכלכים), צורך מוגבר בגירויים תחושתיים לעומת רתיעה וחשש מחשיפה לגירויים.


קצב אישי בהשוואה לבני גילו, עמידה בלוח זמנים.


טווח קשב וריכוז: יכולת למקד קשב בקבוצה גדולה תוך התעלמות מגירויים חיצוניים, יכולת למקד חשיבה ולהתמיד בפעילות לאורך זמן, לעומת מוסחות ואסוציאטיביות גבוהה, נטייה להתעייף בקלות, חוסר סבלנות וקושי במיקוד קשב וחשיבה

.
שליטה בתנועות ושרירים גסים: יציבה נכונה, שמירה על שיווי משקל במנחים שונים, נשיאת משקל, ניתוק מהקרקע, ויסות כח, חציית קו האמצע של הגוף, תיאום בין שני צידי הגוף, שליטה בכדור ובמתקני חצר, ביצוע סדרת תנועות תוך שמירה על רצף וקצב קבועים.


שליטה בתנועות ושרירים עדינים: דומיננטיות בשלה, שימוש יעיל ועקבי ביד העזר, תיאום עין יד, תיאום בין שתי הידיים, הפרדת תנועות, חציית קו האמצע, ויסות כח, שליטה במיומנויות יסוד ובהרגלי עבודה כמו – תפעול חפצים, משחקי הרכבה, גזירה, הדבקה, צביעה, אחיזת עפרון, מתיחת קווים, העתקת צורות, וכ"ו.


תפיסה וזיכרון חזותיים: זיהוי תמונות וגירויים חזותיים, זיהוי שווה – שונה ויוצא דופן בדרגות קושי שונות (לוטו עם דמויות, עצמים, צבעים, צורות הנדסיות, קווים וצורות מופשטות), תפיסת השלם וחלקיו, משחקי זיכרון, הבחנה בין דמות ורקע, יכולת לבצע מעקב וסריקה שיטתית כמו – מעבר משורה לשורה או ממשבצת למשבצת, העתקת דגם מוחשי תלת ממדי ודו ממדי תוך הבחנה בפרטים עדינים ובכיוונים זהים, העתקת דגם על דף, העתקת קווים וצורות, זיהוי, העתקה וכתיבת השם הפרטי מזיכרון, השלמת רצף של 4 איברים (מוחשי וגראפי), זיהוי, שיום, העתקה וכתיבה של ספרות חשבון ואותיות תוך שמירה על מנח וכיוון נכון של הסמל לצד גודל ורווח עקבי.


תפיסה וזיכרון שמיעתיים: מודעות לקצב, הבחנה בין מילים דומות, זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך: יכולת לשלוף ולשחזר מידע קודם משיחות וסיפורים, יכולת לרכוש ולשלוף מילים ומושגים חדשים בהבעה חופשית ובהבעה מכוונת, חזרה על מילים של דקלומים ושירים, שליטה בסדרות קבועות כמו – ציר המספרים בטור עולה, בטור יורד וממספר שאינו 1, ימי השבוע, דקלום האותיות, רצף החגים, וכ"ו, הבנת הקשר בין אות לצליל תואם.


 

תחום שכלי:


מיומנויות חשיבה: זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך, ידע כללי, הבנת שאלות והבנת הוראות, שימוש בידע קודם, יכולת הכללה, השוואה, הסקת מסקנות והפשטה, יצירתיות וגמישות מחשבתית (לעומת חזרתיות וקושי במעבר מנושא לנושא או מפעולה לפעולה), הבנת רצף של יחסי סיבה – תוצאה, ניבוי ותכלית, יכולת תכנון ובקרה עצמית, פתרון בעיות בחיי היום יום, הבחנה בין טפל לעיקר, יצירתיות, הבנה ושימוש בהומור, סקרנות, דמיון ומקוריות.


שפה: שימוש בתקשורת מילולית עם ילדים ומבוגרים (הבנה והבעה), מובנות הדיבור, היגוי עיצורים שונים, שטף הדיבור, אוצר מילים ומושגים (מושגי צבע, צורה, גודל, מרחב וזמן, מילות יחס, מילות שאלה ומילות קישור), יכולת תיאור, הטיית שמות עצם ופעלים על פי זמן – כמות ומין, דיבור בסוגי משפטים שונים – שלמים ונכונים מבחינה תחבירית, מודעות פונולוגית – חלוקת משפט למילים וחלוקת מילים להברות, חרוזי מילים, זיהוי צליל פותח וסוגר של מילים.


חשבון: ספירה בטור עולה, בטור יורד וממספר שאינו 1, מניה, זיהוי, שיום וכתיבת ספרות, התאמת כמות לספרה, השוואת כמויות, חוק שימור כמות, מניפולציות של חיבור וחיסור בתחום העשרת הראשונה, שאלות מילוליות, מספר סודר, הבנת היחס בין הכמויות.


ציור: רמת הציור (שלב סכמאתי), תכנון, גיוון התכנים, איכות הקו, שימוש במגוון צבעים.


דפוס וקצב הלמידה: לומד עצמאי לעומת תלות במבוגר, צורך בחזרות רבות, בתיווך והמחשה. 

 

נאווה פרץ

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית