Nava Perets

FacebookGoogle+Twitter

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית

רוח במדבר

נאוה פרץ  בן שבת

פתגם השבוע:  "בסוף זה לא ישנה כמה נשימות נשמת.. אלא כמה רגעים עצרו לך את הנשימה" (שינג שיונג)

quill3, quill, feather, write, blog, edit
tree, tree, nature, green

קצת על הספר שלי..

לחץ כאן לעריכת טעל הספר הראשון : ותאהב ותצמח   להכניס תמונה של הספר.
 
מבוא לספר :
להגיע אל האהבה מתוך האהבה.
ספר  זה משלב בתוכו את המסע בדרך אל האהבה – עצמית, זוגית וכללית, יחד עם שירי אהבה מנקודת המבט שלה – מתוך מערבולת פנימית, ושירי אהבה שלו – בהתבוננות גברית.
אנו מאמינים שהיכולת לאהוב עוברת מסע חוויתי מתוך הנפש פנימה.   
ההישרדות שלנו תלויה לחלוטין במעגל המשפחתי ובמעגל השבטי (החברתי). הצורך בתמיכה של המעגל המשפחתי והחברתי מצוי בבסיס ההתנהגות האנושית.
המושג “אהבה” הוא מושג רחב מאוד הכולל בתוכו היבטים רבים: 
התפתחות אישית, הכרת העצמי, קבלה עצמית, בטחון עצמי, אושר, תמיכה, אהדה, אמפטיה וערבות הדדית. כילדים, התלות שלנו בהורים הייתה מוחלטת והיינו זקוקים נואשות לחוש “אהובים” – לחוש שההורים מקבלים אותנו, דואגים לנו ומאשרים את קיומנו.
כשגדלנו, גילינו אותה נזקקוּת לאהבה – אלא שנוספו דמויות נוספות: בני הזוג, ידידים, אנשים מהחברה שאנו חיים בתוכה וכדומה. הצורך ההישרדותי הזה מקודד בגֶנים שלנו, ולכן הצורך שלנו להרגיש שייכים, מקובלים, אהובים ורצויים הוא עצום וטבעי כאחד.
בספר זה נעבור ביחד את המסע לאהבה תוך הנאה והזדהות עם השירים.  

התפתחות אישית היא תהליך שבו הדרך חשובה לא פחות מהמטרהספר זה מציע מסע חווייתי 
לגילוי עצמי בן שבעה חלקיםהמבוסס על דרכה האישית של המחברתנאוה בן-שבת פרץ
ונוגע לכל אחדמטרת המסע היא השגת תחושת סיפוק אישי והנאה מכל הדברים שמזמן לנו עולמנו.

הספר מציע התבוננות והתנסות נוספותכדי להפוך את המסעלמהנה יותרכל אחד יכול להתחבר 
באמצעות הספר למקום שבוהוא נמצא בחייםולחזק תהליכים של צמיחה והנאה אישית,  צמיחה 
וראייה אחרת בזוגיותהורות שמחהשיפור התחושה במקום העבודה וההתקדמותהנאה חברתית 
והתבוננות אחרת על החיים.

הספר כולל סיפורי מסע אישיים של אנשים מיוחדיםותפילההמבוססת על מודל שבעת החלקים 
החשובים בצמיחתו של האדם שתחוו בספראשר מוגשת לכם באהבה מן המחברת

נאוה בן-שבת פרץ מתגוררת ביישוב נופי פרת ליד ירושלים,אימא לשני בנים ולשתי בנותתאומות
בעלת תואר שניעוסקתבחינוך וגם מאמנתמגשרת ויועצת אישיתזוגיתמשפחתית וחינוכית.

 

נאווה פרץ

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית