Nava Perets

FacebookGoogle+Twitter

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית

רוח במדבר

נאוה פרץ  בן שבת

פתגם השבוע:  "בסוף זה לא ישנה כמה נשימות נשמת.. אלא כמה רגעים עצרו לך את הנשימה" (שינג שיונג)

quill3, quill, feather, write, blog, edit
tree, tree, nature, green

העצמה אישית

"השלמות האמיתית של האדם אינה טמונה במה שיש לו- אלא במה שהינו" (אוסקר ווילד)
 

אף אחד לא מכיר אותך כמוך. 
ולכן, 
רק לך יש את היכולת האמיתית להתמודד עם הפחדים, ההחמצות והעכבות שלך 
רק לך יש את האפשרות להעצים את היכולות שלך ולהנהיג את חייך. 
רק לך הזכות לממש את החלומות שלך ולהפוך אותם למציאות. 
 

המודעות לעצמנו. 
מודעות פירושה הכרה מלאה ובלתי שיפוטית והיא מתפתחת באמצעות התבוננות ושימת לב. המודעות היא אמצעי להתקרב לעצמנו ולחוויות שלנו. החוויות שלנו כוללות את גופנו, את התודעה שלנו ואת ליבנו. מודעות יכולה להפוך לדרך חיים. לרוב אנשים מגיעים למודעות בגלל מתח או חוסר סיפוק בחיים והם מנסים לתקן ע"י תהליך של התבוננות פנימית, חקירה עצמית שזה המודעות- הכרת הנפש.

בתהליך של העצמה, אני מובילה את האדם להכרה עצמית ומשם להערכה ואהבה עצמית.
אדם המכיר ואוהב את עצמו מסוגל להעניק ולאהוב את האחר. 

יום יבוא, 
שבו תגיע הביתה,
ואתה עצמך תקבל בשמחה את פניך בדלת ביתך,
בהתבוננות במראה שלך,
ושניכם תחייכו זה אל זה בברכה
ותאמרו,
שב כאו.אכול.
אתה תאהב מחדש את האדם הזר שהיה אתה.
הגש לו יין. תן לו לחם. מסור את ליבך בחזרה לעצמו,
לאדם הזר שאהב אותך כל חייך,
שהתעלמת ממנו,
שמכיר אותך בעל פה, מהלב. 
הוצא את מכתבי האהבה ממדף הספרים,
את התצלומים, את הפתקים הנואשים,
קלף את בבואתך מן המראה.
שב וחגוג את חייך.
(דרק וולקוט, "אהבה אחרי אהבה") 

 

נאווה פרץ

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית