Nava Perets

FacebookGoogle+Twitter

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית

רוח במדבר

נאוה פרץ  בן שבת

פתגם השבוע:  "בסוף זה לא ישנה כמה נשימות נשמת.. אלא כמה רגעים עצרו לך את הנשימה" (שינג שיונג)

quill3, quill, feather, write, blog, edit
tree, tree, nature, green

הגיל הרך

השנים הראשונות בחיי הילד הם הבסיס והיסודות להתפתחות תקינה.


רמת התפקוד של הילד מתבססת על ארבעה תחומי התפתחות מרכזיים: תחום רגשי, חברתי, סנסומוטורי, קוגניטיבי-שכלי. (בהמשך יש פירוט).


הורים רבים לילדים בגיל הרך מתמודדים עם קשיים יומיומיים הן בנוגע לילדיהם והן בנוגע לתפקידם ההורי. ושואפים להיות הורים טובים לילדיהם אך רבים מהם תוהים כיצד לעשות זאת. הורות אינה יכולת מולדת ובדרך כלל אינה נלמדת במוסד חינוכי כזה או אחר. מצב זה, כאמור, מעמיד כל הורה בפני אתגרים מורכבים כל יום מחדש.

 

רבים מהם מבקשים כלים מעשיים שיעזרו להם להתמודד עם מצבים שהם נתקלים בהם בחיי היום יום, כמו – הקניית הרגלים, קשיי משמעת, התארגנות בבקר או בלילה, יחסי אחים, ועוד.


הדרכת ההורים נועדה לשפר את האווירה ואת מערכות היחסים במשפחה על ידי העצמת ההורים והרחבת "ארגז הכלים" שלהם. התהליך ממוקד בהעדפות ובצרכים האישיים על מנת להקל ולסייע להורים בהתמודדות היומיומית.


בייעוץ לגיל הרך אני מנסה לקדם יחד איתכם הורות אפקטיבית שתחזק את קשרי הגומלין ביניכם לבין ילדיכם ותסייע לכם ללמוד דרכי התמודדות יעילות עם מגוון תהליכים התפתחותיים והתנהגויות שונות של ילדיכם.

רמת התפקוד של הילד מתבססת על ארבעה תחומי התפתחות מרכזיים.


תחום רגשי:

 

 דימוי עצמי, ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות ואמונה ביכולות.

 

 רמת שביעות הרצון של הילד מעצמו, מצבי רוח, זיהוי, עיבוד וביטוי רגשות.

 

 הנאה מהתנסויות, מוטיבציה ללמידה לעומת הימנעות וחשש מלמידה תוך ניסוי וטעייה.

 

◄ עצמאות, שליטה בהרגלים יומיומיים (אכילה, ניקיון, עשיית צרכים, לבוש…), יכולת להעסיק את עצמו באופן עצמאי, פרידה מדמויות משמעותיות.

 

◄ סף תסכול – יכולת להתמודד עם קושי / הפסד / כישלון / תסכול.

 

◄ יכולת לדחות סיפוק, איפוק ושליטה בתגובות, ריסון ובקרה עצמית.

 

◄ קבלת גבולות וחוקי התנהגות מקובלים, התמודדות עם משמעת, עם הוראות חיצוניות ועם דמויות סמכותיות.

 

◄ קצב הסתגלות והתמודדות עם שינויים.

 

◄ מודעות לסכנה ושיפוט מציאות

 


 

תחום חברתי:

 

◄ יכולת ליהנות מחברה ולפתח קשרים חברתיים עם קבוצת השווים.


◄ יכולת לוותר ולפתח יחסי קח ותן עם בני גילו.

 

◄ רמת המשחק החופשי וגיוונו.

 

◄ שליטה והתמודדות עם חוקי משחק מובנה

 

◄ אקטיביות, יוזמה ומנהיגות לעומת הימנעות, פאסיביות ואדישות.

 

◄ יכולת לבטא אמפתיה ורגישות לזולת

סנסומוטורי:


תחושה: ראיה (אבחנה חזותית וסף הרגישות לגירויים חזותיים), שמיעה (אבחנה שמיעתית וסף הרגישות לגירויים שמיעתיים), טעם וריח (התנסות במאכלים בעלי טעם, ריח ומרקם שונה, מגע (הנאה / רתיעה ממגע אנושי ו/או ממגע עם חומרים שונים – לרבות חומרים מלכלכים), צורך מוגבר בגירויים תחושתיים לעומת רתיעה וחשש מחשיפה לגירויים.


קצב אישי בהשוואה לבני גילו, עמידה בלוח זמנים.


טווח קשב וריכוז: יכולת למקד קשב בקבוצה גדולה תוך התעלמות מגירויים חיצוניים, יכולת למקד חשיבה ולהתמיד בפעילות לאורך זמן, לעומת מוסחות ואסוציאטיביות גבוהה, נטייה להתעייף בקלות, חוסר סבלנות וקושי במיקוד קשב וחשיבה

.
שליטה בתנועות ושרירים גסים: יציבה נכונה, שמירה על שיווי משקל במנחים שונים, נשיאת משקל, ניתוק מהקרקע, ויסות כח, חציית קו האמצע של הגוף, תיאום בין שני צידי הגוף, שליטה בכדור ובמתקני חצר, ביצוע סדרת תנועות תוך שמירה על רצף וקצב קבועים.


שליטה בתנועות ושרירים עדינים: דומיננטיות בשלה, שימוש יעיל ועקבי ביד העזר, תיאום עין יד, תיאום בין שתי הידיים, הפרדת תנועות, חציית קו האמצע, ויסות כח, שליטה במיומנויות יסוד ובהרגלי עבודה כמו – תפעול חפצים, משחקי הרכבה, גזירה, הדבקה, צביעה, אחיזת עפרון, מתיחת קווים, העתקת צורות, וכ"ו.


תפיסה וזיכרון חזותיים: זיהוי תמונות וגירויים חזותיים, זיהוי שווה – שונה ויוצא דופן בדרגות קושי שונות (לוטו עם דמויות, עצמים, צבעים, צורות הנדסיות, קווים וצורות מופשטות), תפיסת השלם וחלקיו, משחקי זיכרון, הבחנה בין דמות ורקע, יכולת לבצע מעקב וסריקה שיטתית כמו – מעבר משורה לשורה או ממשבצת למשבצת, העתקת דגם מוחשי תלת ממדי ודו ממדי תוך הבחנה בפרטים עדינים ובכיוונים זהים, העתקת דגם על דף, העתקת קווים וצורות, זיהוי, העתקה וכתיבת השם הפרטי מזיכרון, השלמת רצף של 4 איברים (מוחשי וגראפי), זיהוי, שיום, העתקה וכתיבה של ספרות חשבון ואותיות תוך שמירה על מנח וכיוון נכון של הסמל לצד גודל ורווח עקבי.


תפיסה וזיכרון שמיעתיים: מודעות לקצב, הבחנה בין מילים דומות, זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך: יכולת לשלוף ולשחזר מידע קודם משיחות וסיפורים, יכולת לרכוש ולשלוף מילים ומושגים חדשים בהבעה חופשית ובהבעה מכוונת, חזרה על מילים של דקלומים ושירים, שליטה בסדרות קבועות כמו – ציר המספרים בטור עולה, בטור יורד וממספר שאינו 1, ימי השבוע, דקלום האותיות, רצף החגים, וכ"ו, הבנת הקשר בין אות לצליל תואם.


 

תחום שכלי:


מיומנויות חשיבה: זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך, ידע כללי, הבנת שאלות והבנת הוראות, שימוש בידע קודם, יכולת הכללה, השוואה, הסקת מסקנות והפשטה, יצירתיות וגמישות מחשבתית (לעומת חזרתיות וקושי במעבר מנושא לנושא או מפעולה לפעולה), הבנת רצף של יחסי סיבה – תוצאה, ניבוי ותכלית, יכולת תכנון ובקרה עצמית, פתרון בעיות בחיי היום יום, הבחנה בין טפל לעיקר, יצירתיות, הבנה ושימוש בהומור, סקרנות, דמיון ומקוריות.


שפה: שימוש בתקשורת מילולית עם ילדים ומבוגרים (הבנה והבעה), מובנות הדיבור, היגוי עיצורים שונים, שטף הדיבור, אוצר מילים ומושגים (מושגי צבע, צורה, גודל, מרחב וזמן, מילות יחס, מילות שאלה ומילות קישור), יכולת תיאור, הטיית שמות עצם ופעלים על פי זמן – כמות ומין, דיבור בסוגי משפטים שונים – שלמים ונכונים מבחינה תחבירית, מודעות פונולוגית – חלוקת משפט למילים וחלוקת מילים להברות, חרוזי מילים, זיהוי צליל פותח וסוגר של מילים.


חשבון: ספירה בטור עולה, בטור יורד וממספר שאינו 1, מניה, זיהוי, שיום וכתיבת ספרות, התאמת כמות לספרה, השוואת כמויות, חוק שימור כמות, מניפולציות של חיבור וחיסור בתחום העשרת הראשונה, שאלות מילוליות, מספר סודר, הבנת היחס בין הכמויות.


ציור: רמת הציור (שלב סכמאתי), תכנון, גיוון התכנים, איכות הקו, שימוש במגוון צבעים.


דפוס וקצב הלמידה: לומד עצמאי לעומת תלות במבוגר, צורך בחזרות רבות, בתיווך והמחשה. 

 

נאווה פרץ

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית