Nava Perets

FacebookGoogle+Twitter

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית

רוח במדבר

נאוה פרץ  בן שבת

פתגם השבוע:  "בסוף זה לא ישנה כמה נשימות נשמת.. אלא כמה רגעים עצרו לך את הנשימה" (שינג שיונג)

quill3, quill, feather, write, blog, edit
tree, tree, nature, green

נושאי ייעוץ

בתהליך הייעוץ נעשית עבודה בהתמקדות בפרט,  בתפקידי אני מלווה את האדם באופן אישי, ההורים, הילדים,  מספקת להם מידע, כלים 
להתמודדות, תמיכה, ליווי ומעקב. גישת הטיפול  שלי ממוקדת פתרון. למעט איסוף הנתונים וההיכרות, הפגישות 
מתמקדות בעיקר בהווה ובשינוי הרצוי ולכן אורך ההיקשרות ביננו הוא לרוב קצר מועד. תהליך הריפוי עמוק, משמעותי ואפקטיבי.
 

נאווה פרץ

מאמנת מגשרת ויועצת חינוכית אישית זוגית - ומשפחתית